zaterdag 19 februari 2011

February swap - Churchscape


I made this scenerycard for Debbie B for the February swap of the stampscapes Yahoo group where the theme was "Churchscape". I made a kind of weird scenery in which a hand is lifting a cathedral from the ground. The scenery below I recieved from Debbie B.

Deze scenery kaart heb ik gemaakt voor Debbie B voor de februari swap van de stampscapes Yahoo groep. De opdracht was deze keer een "Churchscape". Ik heb deze fantasie scenery gemaakt waarbij een hand de kathedraal van de grond optilt. De scenery hieronder heb ik van Debbie B ontvangen.

Geen opmerkingen: